kobiece ręce liczące coś na kalkulatorze

Poznajmy trzy fundamentalne miary tendencji centralnej: średnią, medianę i modę. Te trzy wartości są często używane do określania „środkowego” punktu zestawu danych. Teraz, przeanalizujmy co one oznaczają i jak je obliczyć.

Średnia – czym jest i jak obliczamy?

Najpowszechniej używaną miarą tendencji centralnej jest średnia, której matematyczną nazwą jest średnia arytmetyczna. Oblicza się ją, dodając wszystkie wartości w zestawie danych, a następnie dzieląc przez liczbę tych danych. Wzór na średnią arytmetyczną (X̄) wygląda więc tak:

X̄ = (Σ Xi)/n

gdzie:

  • Σ oznacza sumę,
  • Xi to wartości danych,
  • n to liczba danych.

Np. Jeżeli mamy oceny 3, 4, 5, 6, 4, to średnia arytmetyczna wynosi (3+4+5+6+4)/5 = 4.4.

Obliczanie mediany. Do czego służy?

Drugą miarą, która pomaga nam zobrazować środek naszych danych, jest mediana. Mediana to wartość środkowa w zestawie danych, która dzieli ten zestaw na dwie równe części; połowa danych jest większa, a połowa mniejsza od mediany. Jeśli liczba obserwacji jest parzysta, mediana jest średnią dwóch środkowych liczb.

Do obliczenia mediany dane muszą być najpierw uporządkowane rosnąco lub malejąco.

Np. Mając zestaw 3, 7, 5, 2, 4 po uporządkowaniu otrzymujemy 2, 3, 4, 5, 7 – mediana to środkowa liczba, czyli 4. Gdybyśmy mieli dodatkowo liczbę 8 (2, 3, 4, 5, 7, 8), mediana to średnia dwóch środkowych liczb: (4+5)/2 = 4.5.

Przeczytaj również: https://kalkulatory.net.pl/zakladasz-darmowe-konto-w-banku-uwazaj-na-te-haczyki/

Moda, czyli najczęstszy element

Moda to najczęściej występująca wartość w zestawie danych. Moda może być bardzo przydatna przy analizie danych jakościowych oraz w sytuacji, gdy najczęściej występujący wynik jest istotny.

Wartość zestawu danych może mieć jedną modę (unimodalny), dwie mody (bimodalny) albo wiele mod (multimodalny). W przypadku braku powtarzających się wartości mówimy o rozkładzie bezmodowym.

Np. W zestawie ocen: 3, 3, 2, 8, 5 liczba 3 występuje najczęściej, zatem jest to modą tego zestawu.

Podsumowując, średnia, mediana i moda są podstawowymi miarami statystycznymi pozwalającymi na pełniejsze zrozumienie i interpretację naszych danych. Często są one stosowane razem, co daje pełniejszy obraz analizowanego zestawu danych.

Zobacz również: https://kalkulatory.net.pl/mieszkanie-w-tbs-czy-to-sie-oplaca-zalety-i-wady/

No comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *