Obliczanie wartości delty – wzór na deltę

Oblicz wartość delty wg. współczynników funkcji kwadratowej. Delta jest szeroko stosowana w matematyce, a także w nauce, technologii i inżynierii. Delta jest używana, aby określić, czy wielomian drugiego stopnia ma rozwiązania w postaci rzeczywistych liczb. W zależności od wartości delty, wielomian może mieć dwa, jedno lub żadne rozwiązanie. Delta jest szczególnie przydatna w zadaniach zawierających wielomiany drugiego stopnia. Kalkulator delty jest narzędziem, które pozwala obliczyć i zrozumieć, jak wielomian drugiego stopnia ma rozwiązania.

Kalkulator równań kwadratowych (delta) 
  def count_delta(*args, **kwargs):
    a = float(Element('a-x1').value)
    b = float(Element('b-x').value)
    c = float(Element('c').value)
    delta = (b ** 2) - (4 * a * c)
    nline = '\n'
    def count_x():
      x1 = (-b - delta ** 0.5) / (2 * a)
      x2 = (-b + delta ** 0.5) / (2 * a)
      return x1, x2
    if delta > 0:
      x1,x2 = count_x()
      result_delta = Element('output')
      result_delta.write(f'Delta wynosi {delta}\nWykres przecina osi x w 2 punktach\nx1 wynosi {x1}, a x2 wynosi {x2}')
    elif delta == 0:
      x1,x2 = count_x()
      result_delta = Element('output')
      result_delta.write(f'Delta wynosi {delta}\nWykres przecina osi x w 1 punktcie\nx1 wynosi {x1}, a x2 wynosi {x2}')
    else:
      result_delta = Element('output')
      result_delta.write(f'Delta wynosi {delta}\nWykres nie przecina osi x')


		

Wzór na deltę

Delta obliczana jest na podstawie wielomianów drugiego stopnia i jest wyrażana w następujący sposób: Δ = b^2 – 4ac Pierwszym krokiem w obliczaniu delty jest wprowadzenie trzech współczynników a, b i c do kalkulatora. Następnie obliczamy wartość delty, korzystając z powyższego wzoru. Delta może zawierać wartości ujemne, dodatnie lub równe zero.

Jeśli Δ  jest mniejsza niż zero, wielomian nie ma rozwiązania w postaci rzeczywistych liczb. Jeśli Δ  jest równa zero, wielomian ma jedno rozwiązanie. Jeśli Δ  jest większa niż zero, wielomian ma dwa rozwiązania. Korzystając z naszego kalkulatora wartości delty wg współczynników funkcji kwadratowej, Twój zadaniem jest wprowadzić trzy liczby a, b i c, a następnie klikając oblicz sprawdzić wartość delty. Kalkulator obliczy wartość na podstawie wzoru delty i przedstawi wynik wraz z punktami x1 oraz x2 na osi x. 

Przykłady obliczania wartości x1 oraz x2, korzystając z wzoru na deltę.

Delta trójmianu kwadratowego wyraża się jako b^2 – 4ac.

Przykład: Mamy trójmian kwadratowy o współczynnikach a=2, b=-7 i c=3.

Delta = b^2 4ac = (-7)^2 4*2*3 = 49 24 = 25

Punkty x1 i x2 są obliczane przy użyciu wzoru:

x1 = (-b-sqrt( Δ))/2a

x2 = (-b+sqrt( Δ))/2a

x1 = (-(-7)-sqrt(25))/2*2 = (75)/4 = 2/4 = 0.5

x2 = (-(-7)+sqrt(25))/2*2 = (7+5)/4 = 12/4 = 3

Więcej o delcie możesz przeczytać tutaj – https://kalkulatory.net.pl/jak-obliczyc-delte-przyklady/

Obliczanie wartości delty - wzór na deltę

Zobacz również nasze inne kalkulatory matematyczne.

Zobacz jak obliczać wartość delty równania kwadratowego [VIDEO]

5/5 - (5 votes)

No comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *