Kalkulator urlopu wypoczynkowego

Oblicz, ile przysługuje Ci dni urlopu wypoczynkowego.

Kalkulator urlopu

Kalkulator urlopu wypoczynkowego wylicza, po jakim czasie należy nam się 20/26 dni urlopu.

Pamiętaj! Jeśli pracowałeś/aś w tym samym czasie, w którym się uczyłeś/aś, nie licz tego okresu do lat pracy.

Artykuł 155 § 1 kodeksu prac stanowi, że do stażu pracy, od którego jest zależny wymiar urlopu, wlicza się czas z tytułu skończenia:

Szkoły zasadniczej lub równorzędnej zawodowejOkres trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata
Szkoły średniej zawodowejOkres trwania nauki, jednak nie dłużej niż 5 lat
Szkoły średniej zawodowej dla osób, które ukończyły zasadnicze lub równorzędne zawodowe szkołyOkres trwania nauki, jednak nie więcej niż 5 lata
Szkoły średniej ogólnokształcącejOkres 4 lat
Szkoły policealnejOkres 6 lat
Szkoły wyższejOkres 8 lat

Okresy ukończonej nauki nie są sumowane. Pracownik musi potwierdzić ukończenie szkoły, dostarczając odpowiednie dokumenty, takie jak świadectwo, dyplom czy inne dokumenty wymagane przez przepisy dotyczące szkolnictwa, aby uzyskać wymiar urlopu oparty o staż pracy.

Prezentowane wyniki mają charakter jedynie pomocniczy, nie powinny być traktowane jako wyłączne źródło informacji w tym zakresie. Administracja portalu kalkulatory.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do celów wszelkich rozliczeń.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego za jest narzędziem służącym do obliczania długości urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku, kiedy stosunek pracy trwa krócej niż 12 miesięcy, długość urlopu jest obliczana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku służy do wyliczenia, ile dni urlopu przypada na dany miesiąc pracy.

Pracownik ma możliwość wyboru okresu, który będzie wliczany do urlopu.

Pracownik, który pobierał naukę w czasie zatrudnienia, może skorzystać z wyboru okresu, który będzie wliczany do obliczenia wymiaru urlopu. Może wybrać albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, albo sam okres nauki. Wybór okresu nauki spowoduje pominięcie równoległych innych okresów zaliczanych. Jeśli pracownik był zatrudniony u dwóch pracodawców równolegle, należy uwzględnić jeden z tych okresów. Wszystkie informacje na temat okresów pracy i nauki pracownika powinny być odnotowane i przechowywane przez pracodawcę. Pracownik powinien zostać poinformowany o korzyściach płynących z wyboru okresu nauki do obliczenia wymiaru urlopu.

Kalkulator urlopu – wyliczenia

Kalkulator wskazuje, po jakim okresie mamy prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Okres ten jest obliczany na podstawie okresu pracy lub zatrudnienia. Warto pamiętać, że jeśli równocześnie pracowałeś i się uczyłeś, to okres ten nie jest liczony do okresu pracy. Oznacza to, że jeśli jesteś zatrudniony, ale równocześnie kontynuujesz naukę, to nie należy tego okresu liczyć do okresu pracy. Dzięki temu możesz uzyskać więcej dni urlopu wypoczynkowego w danym okresie. Kalkulator jest przydatnym narzędziem, dzięki któremu można szybko i dokładnie obliczyć okres, po którym można uzyskać 20 lub 26 dni wypoczynku.

Kończysz pracę? Sprawdź, ile należy Ci się ekwiwalentu za pozostałe dni urlopu wypoczynkowego!

4.9/5 - (9 votes)

No comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *