Kalkulator BMI – Oblicz wskaźnik BMI

from math import pow def calculate_bmi(): age = int(Element('age').value) genre = Element('genre').value height_cm = float(Element('height').value) weight_kg = float(Element('weight').value) height_m = height_cm / 100 bmi = weight_kg / pow(height_m, 2) bmi_output = Element('bmi_output') if bmi < 18.5: weight_status = "niedowaga" elif bmi < 25: weight_status = "waga normalna" elif bmi < 30: weight_status = "nadwaga" else: weight_status = "otyłość" bmi_output.write(f'Twój wskaźnik masy ciała wynosi: {bmi:.2f}, a Twoje BMI wskazuje na: {weight_status}')

Współczesny świat stawia przed nami coraz to nowe wyzwania dotyczące dbałości o zdrowie i odpowiednią masę ciała. Jeden z najprostszych i najpopularniejszych wskaźników służących do oceny stanu naszej wagi to wskaźnik BMI, czyli Body Mass Index. Jest on prostym narzędziem, które pozwala ocenić, czy nasza masa ciała jest odpowiednia w stosunku do wzrostu. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega kalkulator BMI, jak dokładnie działa i jakie informacje możemy z niego uzyskać.

Czym jest BMI?

Wskaźnik BMI to miernik stosowany do oceny masy ciała osoby w kontekście jej wzrostu. BMI pozwala określić, czy dana osoba posiada zdrową wagę, czy może znajduje się w przedziale wskazującym na niedowagę, nadwagę czy otyłość. Wynik wskaźnika BMI obliczany jest na podstawie wzoru, który uwzględnia masę ciała wyrażoną w kilogramach oraz wzrost wyrażony w metrach kwadratowych.

Kalkulator BMI - Oblicz wartości bmi

Jakie są kategorie BMI dla dorosłych?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości BMI dla dorosłych sklasyfikowane są następująco:

 • Wygłodzenie: BMI poniżej 16 kg/m²
 • Wychudzenie: BMI od 16 do 16,99 kg/m²
 • Niedowaga: BMI od 17 do 18,49 kg/m²
 • Waga prawidłowa: BMI od 18,5 do 24,99 kg/m²
 • Nadwaga: BMI od 25 do 29,99 kg/m²
 • Otyłość I stopnia: BMI od 30 do 34,99 kg/m²
 • Otyłość II stopnia: BMI od 35 do 39,99 kg/m²
 • Otyłość III stopnia: BMI 40 kg/m² i więcej

Jak działa kalkulator BMI?

Kalkulator BMI to narzędzie online, które pozwala użytkownikowi na szybkie obliczenie wskaźnika BMI. Osoba korzystająca z kalkulatora musi podać swoje podstawowe dane, takie jak wiek, płeć, wzrost oraz wagę. Na podstawie tych informacji kalkulator automatycznie generuje wynik BMI, zazwyczaj wraz z dodatkowymi informacjami takimi jak zakres zdrowej wagi dla danego wzrostu, a także ilość kilogramów, którą należy stracić lub przytyć, aby osiągnąć wskazaną wartość BMI.

Co więcej, kalkulator BMI często dostarcza informacje o tzw. indeksie BMI Prime, który jest stosunkiem obliczonego BMI do górnej granicy wartości uznawanej za normę. Dzięki temu możemy szybko określić, jak duże jest odchylenie masy ciała osoby od zalecanych wartości.

Dlaczego warto znać swoje BMI?

Poznanie własnego wskaźnika BMI warto rozważyć z kilku względów. Po pierwsze, jest to szybki sposób na ocenę swojej masy ciała i potencjalnego ryzyka związanego z nadwagą lub otyłością. Po drugie, BMI może wskazywać na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań czy podjęcia działań mających na celu poprawę stanu zdrowia. Pomimo tego, że BMI nie jest miarą idealną i posiada pewne ograniczenia – takie jak niedostosowanie do różnego rodzaju ciał czy niedocenienie zawartości tłuszczu w organizmie – jest prostym i przydatnym wyznacznikiem, który może pomóc w podjęciu decyzji o zmianie nawyków żywieniowych lub zwiększeniu aktywności fizycznej.

Jakie są ryzyka związane z nadwagą i niedowagą?

Nadwaga oraz niedowaga mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Poniżej przedstawiamy potencjalne zagrożenia, które mogą wynikać z posiadania niewłaściwej masy ciała:

Ryzyka związane z nadwagą

Osoby z nadwagą mogą być narażone na szereg chorób i problemów zdrowotnych. Do najistotniejszych należą:

 • Wysokie ciśnienie krwi,
 • Podwyższony poziom złego cholesterolu LDL i niski poziom dobrego cholesterolu HDL,
 • Cukrzyca typu 2,
 • Choroby wieńcowe,
 • Udar,
 • Choroby pęcherzyka żółciowego,
 • Osteoartroza (degeneracja stawów),
 • Bezdech senny oraz problemy z oddychaniem,
 • Niektóre rodzaje raka (rak endometrium, piersi, okrężnicy, nerki, pęcherzyka żółciowego, wątroby),
 • Obniżenie jakości życia,
 • Choroby psychiczne, takie jak depresja kliniczna czy lęki,
 • Bóle ciała oraz trudności z niektórymi czynnościami fizycznymi,
 • Generalnie zwiększone ryzyko śmierci w porównaniu do osób o prawidłowym wskaźniku BMI.

Ryzyka związane z niedowagą

Niedowaga również niesie ze sobą zagrożenia zdrowotne, takie jak:

 • Niedożywienie, niedobory witamin, anemia (zmniejszona zdolność do przenoszenia tlenu),
 • Osteoporoza (choroba osłabiająca kości, zwiększająca ryzyko złamań),
 • Zmniejszenie funkcji immunologicznych,
 • Problemy z wzrostem i rozwojem, szczególnie u dzieci i młodzieży,
 • Możliwe problemy z reprodukcją u kobiet z powodu zaburzeń hormonalnych wpływających na cykl miesiączkowy i zwiększone ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze ciąży,
 • Możliwe komplikacje po zabiegach operacyjnych,
 • Generalnie zwiększone ryzyko śmierci w porównaniu do osób o prawidłowym wskaźniku BMI.

W niektórych przypadkach niska masa ciała może być oznaką innych stanów lub chorób, takich jak np. anoreksja, która niesie ze sobą własne ryzyko. W przypadku stwierdzenia niedowagi, szczególnie gdy nie jest ona wywołana oczywistą przyczyną, zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Ograniczenia wskaźnika BMI

BMI jest wszechstronnie stosowane i przydatne, ale ma swoje ograniczenia. Jest to jedynie szacunkowa wartość, która nie bierze pod uwagę składu ciała. Ze względu na różnorodność typów ciał, jak również rozkład mięśni, masy kostnej i tkanki tłuszczowej, BMI powinno być rozpatrywane razem z innymi pomiarami, a nie być wykorzystywane jako jedyna metoda określania zdrowej masy ciała.

W przypadku dorosłych:

 • BMI nie może być w pełni dokładne, gdyż jest to miara nadwagi, a nie nadmiaru tkanki tłuszczowej.
 • BMI jest też wpływane przez czynniki takie jak wiek, płeć, etniczność, masa mięśniowa, tkanka tłuszczowa i poziom aktywności, między innymi.

Dla dzieci i młodzieży:

 • Wzrost, poziom dojrzewania płciowego, a także BMI mogą mieć wpływ na ilość tkanki tłuszczowej u dzieci.

Mimo że BMI posiada pewne ograniczenia, może skutecznie być wykorzystywane wraz z innymi miernikami do określenia zdrowej masy ciała danego indywiduum.

Formuła BMI i BMI Prime

Formuła BMI wykorzystywana jest do obliczenia wskaźnika zarówno w systemie międzynarodowym (SI) jak i w amerykańskim systemie zwyczajowym (USC). BMI Prime to stosunek zmierzonego BMI do górnej granicy „normalnego” BMI, określony przez takie instytucje jak WHO czy CDC, która zazwyczaj wynosi 25 kg/m².

Formuła BMI Prime

[ BMI Prime = \frac{BMI}{25} ]

BMI Prime to wartość bezwymiarowa. Osoba z BMI Prime mniejszym niż 0,74 klasyfikowana jest jako mająca niedowagę; od 0,74 do 1 – jako mająca wagę normalną; powyżej 1 – jako mająca nadwagę; a powyżej 1,2 – jako otyła. BMI Prime umożliwia szybką ocenę, jak bardzo BMI danej osoby różni się od górnej granicy BMI uznanej za normę. Pozwala to na porównanie grup ludzi z różnymi górnymi granicami BMI.

Indeks Ponderalny

Indeks Ponderalny (PI) jest podobny do BMI w tym sensie, że mierzy smukłość lub otyłość osoby na podstawie wzrostu i wagi. Główna różnica między PI a BMI polega na podnoszeniu do sześcianu wzrostu w formule, zamiast podnoszenia do kwadratu. Chociaż BMI może być przydatnym narzędziem przy rozpatrywaniu dużych populacji, nie jest niezawodne w określaniu smukłości lub otyłości u pojedynczych osób. Mimo że PI również ma podobne ograniczenia, jest bardziej niezawodne w przypadku bardzo wysokich lub niskich osób, podczas gdy BMI może rejestrować nienaturalnie wysokie lub niskie poziomy tkanki tłuszczowej u osób znajdujących się na krańcach spektrum wzrostu i wagi.

Oceń kalkulator

No comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *