Stawka godzinowa

Kalkulator wylicza stawkę godzinową oraz dodatek za pracę w porze nocnej.

Miesiąc

Wymiar

Stawka godzinowa

50% stawki godzinowej

Dodatek w porze nocnej

styczeń

152

18.42

9.21

3.68

luty

160

17.50

8.75

3.50

marzec

184

15.22

7.61

3.04

kwiecień

168

16.67

8.33

3.33

maj

152

18.42

9.21

3.68

czerwiec

168

16.67

8.33

3.33

lipiec

176

15.91

7.95

3.18

sierpień

176

15.91

7.95

3.18

wrzesień

176

15.91

7.95

3.18

październik

168

16.67

8.33

3.33

listopad

160

17.50

8.75

3.50

grudzień

176

15.91

7.95

3.18

Dane wyliczone dla wynagrodzenia

Miesiąc

Wymiar

Stawka godzinowa

50% stawki godzinowej

Dodatek w porze nocnej

styczeń

168

15.48

7.74

3.10

luty

160

16.25

8.13

3.25

marzec

176

14.77

7.39

2.95

kwiecień

168

15.48

7.74

3.10

maj

160

16.25

8.13

3.25

czerwiec

168

15.48

7.74

3.10

lipiec

184

14.13

7.07

2.83

sierpień

160

16.25

8.13

3.25

wrzesień

176

14.77

7.39

2.95

październik

176

14.77

7.39

2.95

listopad

160

16.25

8.13

3.25

grudzień

168

15.48

7.74

3.10

Stawki godzinowe wyliczone dla wynagrodzenia

Miesiąc

Wymiar

Stawka godzinowa

50% stawki godzinowej

Dodatek w porze nocnej

styczeń

176

12.78

6.39

2.56

luty

160

14.06

7.03

2.81

marzec

168

13.39

6.70

2.68

kwiecień

168

13.39

6.70

2.68

maj

168

13.39

6.70

2.68

czerwiec

152

14.80

7.40

2.96

lipiec

184

12.23

6.11

2.45

sierpień

168

13.39

6.70

2.68

wrzesień

168

13.39

6.70

2.68

październik

184

12.23

6.11

2.45

listopad

152

14.80

7.40

2.96

grudzień

160

14.06

7.03

2.81

Dane wyliczone dla wynagrodzenia

Miesiąc

Wymiar

Stawka godzinowa

50% stawki godzinowej

Dodatek w porze nocnej

styczeń

12.50

luty

13.13

marzec

11.93

kwiecień

13.13

maj

13.13

czerwiec

12.50

lipiec

11.93

sierpień

11.93

wrzesień

13.13

październik

11.41

listopad

12.50

grudzień

13.82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.25

2.50

6.56

2.63

5.97

2.39

6.56

2.63

6.56

2.63

6.25

2.50

5.97

2.39

5.97

2.39

6.56

2.63

5.71

2.28

6.25

2.50

6.91

2.76

Dane wyliczone dla wynagrodzenia

Czas pracy

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21 a 7.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.