I ostatnie wyliczenie odejmij od wybranej liczby, liczbę otrzymaną z dodawania, np: 43-7=36

Zapamiętaj otrzymaną liczbę i przechodząc Dalej, znajdź kartę odpowiadającą twojej liczbie