Wymiar czasu pracy

Kalkulator podaje wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach i latach.

Miesiąc

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

19

152

12

luty

20

160

8

marzec

23

184

8

kwiecień

20

160

10

maj

21

168

10

czerwiec

21

168

9

lipiec

21

168

10

sierpień

22

176

9

wrzesień

22

176

8

październik

21

168

10

listopad

20

160

10

grudzień

21

168

10

Miesiąc

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

19

152

12

luty

20

160

8

marzec

23

184

8

kwiecień

21

168

9

maj

19

152

12

czerwiec

21

168

9

lipiec

22

176

9

sierpień

22

176

9

wrzesień

22

176

8

październik

21

168

10

listopad

20

160

10

grudzień

22

176

9

Miesiąc

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

21

168

10

luty

20

160

9

marzec

22

176

9

kwiecień

21

168

9

maj

20

160

11

czerwiec

21

168

9

lipiec

23

184

8

sierpień

20

160

11

wrzesień

22

176

8

październik

22

176

9

listopad

20

160

10

grudzień

21

168

10

Miesiąc

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

22

176

9

luty

20

160

8

marzec

21

168

10

kwiecień

21

168

9

maj

21

168

10

czerwiec

19

152

11

lipiec

23

184

8

sierpień

21

168

10

wrzesień

21

168

9

październik

23

184

8

listopad

19

152

11

grudzień

20

160

11

Miesiąc

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

21

168

10

luty

20

160

8

marzec

22

176

9

kwiecień

20

160

10

maj

20

160

11

czerwiec

21

168

9

lipiec

22

176

9

sierpień

22

176

9

wrzesień

20

160

10

październik

23

184

8

listopad

21

168

9

grudzień

19

152

12

Wymiar czasu pracy

Obliczanie wymiaru

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Obniżenie wymiaru

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.