"Staż urlopowy"

Kalkulator wylicza "staż urlopowy" od którego zależy wymiar urlopu.

Ukończone szkoły:

Okresy zatrudnienia:

Szkoła:

Staż pracy:

0 lata, 0 miesiące , 0 dni

roczny wymiar urlopu:

20 dni

Kalkulator "stażu urlopowego"

Ukończone szkoły

Wyliczając "staż urlopowy", od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, uwzględniamy okresy nauki i ukończonych szkół:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – 8 lat.
 • Okresy nauki w kolejnych szkołach nie podlegają sumowaniu. Do wymiaru urlopu zalicza się okres, który wynika z tytułu ukończenia ostatniej szkoły.

  Okresy zatrudnienia

  Podajemy wszystkie okresy poprzednich zatrudnień na podstawie umowy o pracę

  Wstawiamy również okresy ustalone na podstawie odrębnych przepisów, m.in.:

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • zatrudnienie u pracodawców zagranicznych,
 • odbywanie czynnej służby wojskowej,
 • pełnienie zawodowej służby wojskowej.
 • Do "stażu urlopowego" nie wlicza się okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

  Roczny wymiar urlopu

  W przypadku gdy łączny "staż urlopowy" wynosi:

 • mniej niż 10 lat – pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku,
 • co najmniej 10 lat – pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku