Kalkulator urlopu młodocianych

Kalkulator wylicza prawo i wymiar urlop dla młodocianych

Data zatrudnienia

Koniec zatrudnienia

Rok urodzenia

Kalkulator urlopu młodocianych

Młodociany w przypadku rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do 12 dni urlopu z upływem 6 miesięcy.

Z chwilą, gdy przepracuje cały rok, nabywa prawo do kolejnego urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. W rezultacie w roku kalendarzowym, w którym przepracował cały rok, młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze wynoszącym łącznie 38 dni roboczych.

W każdym następnym roku kalendarzowym (wraz z jego rozpoczęciem) młodociany nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku w którym młodociany skończy 18 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu (po 6 miesiącach lub po roku pracy), pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.